Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Młodych LekarzyPrzewodniczący: Krzysztof Musialik

CzłonkowieRafał Sołtysek, Paweł Jasiński, Oskar Bożek, Jan Siwiec, Adam Błażelonis, Krystyna Kubicka, Gniewko Więckiewicz, Tomasz Kirmes, Anna Markowicz, Katarzyna Śmiłowska, Estera Dobrzyńska, Rafał Kiełkowski, Michał Kosowski, Bartłomiej Wróbel, Michał Dyrda, Jan Urban, Mateusz Plizga, Anna Koniewska, Joanna Bracik, Marcin Wojciechowski

 

opiekun komisji: Tomasz Gawlik

kontakt: tel. 32 60-44-222, mail: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl


 

Do zadań Komisji ds. Młodych Lekarzy należy:

1/ popularyzowanie zasad etyki lekarskiej wśród młodych lekarzy,

2/ nawiązywanie współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi w celu uzyskiwania bieżącej informacji na temat sytuacji młodych lekarzy i podejmowania odpowiednich działań interwencyjnych oraz ogólnych,

3/ proponowanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji,

4/ prezentowanie spraw środowiska młodych lekarzy na Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach

5/ rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką izby lekarskie oferują swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych,

6/ wspólne działania z organizacjami młodych lekarzy działającymi w ramach okręgowej izby lekarskiej,

7/ opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.