Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

O ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ
 

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  - dr n. med. Tadeusz Urban

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Rafał Kiełkowski

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Krystian Frey

Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Danuta Korniak

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jan Cieślicki

dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

dr n. med. Maciej Hamankiewicz

dr Janusz Milejski

dr n. med. Jerzy Rdes

dr Rafał Sołtysek

dr Aleksandra Sommerlik-Biernat

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

 

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

dr Stefan Kopocz

 

 

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - dr n. med. Adam Dyrda

Z-ca Przewodniczącego: dr Paweł Gucze

Z-ca Przewodniczącego: dr Stefan Stencel

 


 

NASZA SIEDZIBA

  

Wybierz pozycję