Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

OŚRODEK DOKUMENTACJI HISTORYCZNEJ

Przewodniczący Rady Programowej ODH ŚIL:  dr n. med.  Jacek Kozakiewicz

Członkowie Rady: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka (wiceprzewodniczący), dr Stanisław Mysiak (sekretarz), dr Karol Makles, dr n. med. Zygfryd Wawrzynek, prof. dr hab. n .med. Andrzej Kierzek, dr n. med. Krzysztof Brożek, dr n. med. Jerzy Dosiak, dr n. med. Jan Rauch, dr n. med. Krzysztof Siemianowicz, dr n. med. Mieczysław Dziedzic, dr n. med. Zygmunt Szwed, prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda, dr n. med. Emilian Kocot.

Opiekun Rady ODH ŚIL: Katarzyna Barbara Fulbiszewska
kontakt: 32/ 60-44-263

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lekarskiego związane z koniecznością gromadzenia i przechowywania materiałów historycznych, dokumentujących dzieje medycyny na Śląsku, Okręgowa Rada Lekarska na mocy Uchwały z 14 września 2016 roku powołała Ośrodek Dokumentacji Historycznej ŚIL.

Zasób archiwalny Ośrodka będzie tworzyć zespół ocalałych dokumentów po dawnej działalności lekarzy – osób fizycznych i ośrodków medycznych na terenie Śląska i Zagłębia. W Ośrodku gromadzone będą m.in. takie materiały jak: dokumenty piśmiennicze, zdjęcia, prasa i wycinki prasowe, relacje audiowizualne i audialne, kroniki, dane biograficzne osób zasłużonych.

Członkowie Rady Programowej ODH ŚIL są zainteresowani pozyskiwaniem i gromadzeniem archiwaliów pierwotnych – w formie, jaką nadał im twórca; wtórnych – dokładnie odwzorowanych (duplikatów, odpisów i kopii) oraz tzw. pochodnych (zawierających informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości). Dokumenty można przekazywać do ośrodka w oryginale lub jeśli mają wyjątkową wartość dla posiadającego – w postaci duplikatu.


Ośrodek Dokumentacji Historycznej ŚIL zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat posiadanych przez Państwa archiwaliów: dokumentów piśmienniczych, zdjęć, prasy, wycinków prasowych, relacji audiowizualnych i audialnych, kronik, danych biograficznych osób zasłużonych.
Jeżeli dysponujecie Państwo interesującymi materiałami o charakterze historycznym, prosimy o przekazanie informacji na ten temat pod numerem telefonu: 32/ 60-44-263.

 


Załączniki

Wybierz pozycję