Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami ZawodowymiPrzewodniczący: Mieczysław Dziedzic

Członkowie:  Gabriela Muś, Iwona Kielan-Postek, Adam Błażelonis

 

opiekun komisji: Joanna Grabińska

kontakt: tel. 32 60-44-251 (numer tymczasowy, aktualny do odwołania), mail: j.grabinska@izba-lekarska.org.pl

 

Do zadań Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

należy:

1/ przygotowywanie opinii oraz projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, ochrony zdrowia, samorządów zawodowych

2/ omawianie problemów lekarzy wykonujących zawód zatrudnionych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych i prowadzących praktykę lekarską,

3/ rozpatrywanie zagadnień formalno-prawnych wykonywania zawodu przez lekarzy w zoz oraz zgłaszanie postulatów do właściwych organów w tym zakresie, a w szczególności w sprawach związanych z:

  a/ dyżurami medycznymi,

  b/ urlopami szkoleniowymi oraz dla poratowania zdrowia,

  c/ czasem pracy, w tym ewentualnie wprowadzeniem zmianowego czasu pracy oraz czasem pozostawania w gotowości do pracy,

  d/ wypracowaniem standardów wykonywania zawodu lekarza na podstawie kontraktu,

4/ monitorowanie i proponowanie zmian w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie współpracy w zakresie tych zagadnień z Państwową Inspekcją Pracy.

5/ współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach opiniowania warunków pracy i płacy