Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

FUNDACJA LEKARZOM SENIOROMSzanowne Koleżanki i Koledzy!

 
Prosimy pamiętać o możliwości przeznaczenia 1% podatku na potrzeby Seniorów naszej lekarskiej Rodziny!

Prosimy  w zeznaniach podatkowych wpisywać  numer KRS 0000316367 Fundacja "Lekarzom Seniorom"
 


                                                                                       Tadeusz Urban


 Kliknij w baner, by pobrać bezpłatny program do rozliczeń podatkowych.Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)? 

I. Wersja elektroniczna zeznania podatkowego

Już w 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotowała dla podatników i udostępniła w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że osoby fizyczne  mogą korzystając z serwisu podatkowego szybko i łatwo zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe. Podatnik nadal ma możliwość korzystania z ulg, darowizny oraz może wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1%.

W tym celu należy:

1.      W serwisie podatki.gov.pl wybrać Twój e-PIT.

2.      Uwierzytelnić się

1.      Wpisać swoje dane:

1.      PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

2.      kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

3.      kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok

2.      lub użyć profilu zaufanego

3.      Na głównym ekranie pojawi się  informacja o OPP.

4.      Jeśli robisz to po raz pierwszy:

1.      wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku (0000316367)

2.      wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

3.      zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

5.      Jeśli chcesz zmienić OPP:

1.      wybierz opcję „Zmieniam organizację”

2.      wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% (0000316367)

3.      wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

4.      zatwierdź tę zmianę

6.      Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

1.      wybierz opcję „Zmieniam organizację”

2.      nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym

3.      zatwierdź tę zmianę

  1. zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. 

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych. 

II. Wersja papierowa zeznania podatkowego.

1. Lekarz  składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 37,  chcący przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), wypełnia część J zeznania: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, uzupełniając następujące pozycje zeznania:

- numer KRS - 0000316367,

- wnioskowana kwota.

Lekarz może również podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.


2. Lekarz składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 36  chcący przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego ( OPP) wypełnia część R zeznania: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) „uzupełniając pozycje:

- numer KRS - 0000316367,

- wnioskowana kwota.

Lekarz może również podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.


III. Lekarz emeryt lub rencista nie musi już jak w poprzednich latach wypełniać całego zeznania podatkowego. Obecnie może przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP wypełniając krótkie oświadczenie PIT-OP, jeśli:

- otrzymał  od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r.,

- nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

W oświadczeniu  PIT-OP należy wypełnić część C: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), uzupełniając pozycje:

- numer KRS – 0000316367.

Lekarz emeryt lub rencista w oświadczeniu PIT-OP również może podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.

Ponadto zachęcamy do wspierania Fundacji poprzez indywidualne wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji: ING Bank Śląski S.A.:

19 1050 1214 1000 0023 3784 4878.

 


Joanna Majerczyk

Główny Księgowy
  

 


O FUNDACJI "LEKARZOM SENIOROM"


Pragniemy Koleżankom i Kolegom przybliżyć losy Fundacji Dom Lekarza Seniora .  Fundacja założona w 2008 roku pod nazwą „Dom Lekarza Seniora” po ponad dwuletniej działalności, w lutym 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Fundacji w czerwcu 2011 roku złożył Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie z działalności i uzyskał absolutorium. Jednocześnie, ze względu na liczne obowiązki, rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli dr Paweł Gruenpeter oraz Pani mgr Wanda Galwas-Prasałek. W czerwcu 2011 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała nowy zarząd. Prezesem został dr Wacław Kozioł, a członkami zarządu: dr Janusz Milejski oraz dr Stanisław Borysławski. Nowy Zarząd, po akceptacji Rady Fundacji, rozszerzył cele i zadania Fundacji. Jednocześnie zmieniona została jej nazwa, która przyjęła brzmienie: Fundacja Lekarzom Seniorom. Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez jedynego Fundatora – Śląską Izbę Lekarską, którą reprezentuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz.
Czym zajmuje się Fundacja?
Jej celem  jest udzielanie wsparcia dla  lekarzy i lekarzy dentystów, członków Izby, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz inne ograniczenia. Naszym zadaniem jest  także działalność na rzecz ograniczania niepełnosprawności wieku podeszłego, podtrzymywania samodzielności starszych Koleżanek i Kolegów,  popularyzowanie  i wspieranie wolontariatu.
Będziemy wspomagać  pensjonariuszy Domu Lekarza Seniora w zakresie tzw. „usług bytowych” działać na rzecz profilaktyki, leczenia oraz opieki, prowadzonych także przez organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe. Planujemy wspierać zakłady opieki zdrowotne wyspecjalizowane w opiece i leczeniu  osób starszych .
Chcemy także aktywizować Seniorów,  by przez  poprzez działania edukacyjne dla członków naszej Izby podzielili się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które są  bezcenne.
 Skąd pozyskamy środki na te cele?
Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, będzie zbierać 1% podatku od dochodu za miniony rok podatkowy.
Bardzo liczymy na Państwa przychylność i aktywność w tym względzie. Dotyczy to całego naszego środowiska, również młodych Koleżanek i Kolegów. Oprócz lekarzy do naszego dzieła  mogą dołączyć się także inne osoby, członkowie naszych rodzin czy znajomi.
Jako Fundacja będziemy dzielić się uzyskanymi środkami, a im wyższe wpływy, tym oczywiście większa pomoc. Wiemy, jak wiele Koleżanek i Kolegów wymaga wsparcia. Możemy, a nawet powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a dzięki Fundacji otwierają się zupełnie nowe perspektywy.


Wszystko zależy od nas samych!


Z koleżeńskim  pozdrowieniem - Zarząd Fundacji

Załączniki