Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Pro Medico - Pismo Śląskiej Izby LekarskiejKomunikat Redakcji

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze wspólnym harmonogramem kolportażu

„Pro Medico” oraz „Gazety Lekarskiej” materiały prasowe do numeru 

listopadowego PM przyjmujemy do 7 października br.

 

 


"Pro Medico Post scriptum" - poszerzona wersja internetowa

Zawiera teksty, zdjęcia i inne materiały prasowe, niepublikowane w wersji papierowej

(poniżej w zakładce: Pro Medico - bieżące numery)

 

 

„Pro Medico” - pismo Śląskiej Izby Lekarskiej

 

 Miesięcznik informacyjno-publicystyczny dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
Materiały przyjmujemy  zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym w zakładkach poniżej.


Pismo „Pro Medico” ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,
tel. (32) 60 44 262 oraz (32) 60  44 260  fax  (32) 60-44-257


biuletyn@izba-lekarska.org.pl


redaktor naczelny

dr Żywisław Mendel

 


zastępca redaktora naczelnego
g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl

tel. (32) 60 44 264

 

 

reklamy i ogłoszenia:
biuletyn@izba-lekarska.org.pl, m.olszar@izba-lekarska.org.pl

_____

 

 

Historia

W I kadencji odrodzonego samorządu lekarskiego  (1989-1993), ukazywał się  biuletyn informacyjny o tytule "Medicus".  
 W  skład  redakcji wchodzili : redaktor naczelny i przewodniczący  Komisji ds. Informacyjnych ORL - dr Andrzej Szulc, śp. dr Maria Klimowicz, ówczesna wiceprezes ORL oraz dr Danuta Korniak – członek ORL i przewodnicząca Komisji ds. Finansowych.


W 1993  r. zmieniono nazwę na "Pro Medico" , pismo zaczęło ukazywać się regularnie, co miesiąc, początkowo zawierając  głównie  materiały informacyjne (stanowiska, uchwały) dotyczące prac ORL. Przez lata zmieniał się zespół redakcyjny i współpracownicy pisma, które stale się rozwija.

W 2006 r. PM ukazało się w wersji powiększonej do 32 stron, kilka razy  zmieniała okładka i układ  druku, od marca 2012 r. pojawia się w zupełnie nowym układzie graficznym,  składany  poza siedzibą  Izby.
Jest nie tylko  biuletynem informującym o pracy samorządu lekarskiego,  ale też pismem publicystycznym, zawierającym wywiady, reportaże, felietony, komentarze, refleksje, pisane głównie przez lekarzy ŚIL.

W lutym  2013 r. „Pro Medico” obchodziło jubileusz wydania 200 numeru.
„Gratuluję i dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy na łamach naszego pisma przedstawiają swoje myśli, zainteresowania i doświadczenia”  mówił  Jacek Kozakiewicz, prezes ORL , a prof. Władysław Nasiłowski, autor m.in. cyklu felietonów „Patrząc z ukosa” (Adalbertus ) : „Lekarze wyrażają swoją osobowość w sposób konkretny , np. przy stole operacyjnym, ale jak wynika z tradycji historycznej, również operując słowem. Potrzeba istnienia „Pro Medico” jest  dla mnie bardzo wyraźna, stanowi ono bowiem o podmiotowości naszego samorządu”.  (o wyróżnieniach dla Autorów w zakładce „Złote pióra” poniżej)

W 1993 r. redaktorem naczelnym „Pro Medico” został  dr Żywisław Mendel i nadal pełni tę funkcję.
W 2002 r. współpracę z pismem ŚIL podjęła  red. Grażyna Ogrodowska, jest zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem prowadzącym wydania.

Z pismem  przez lata współpracowali m.in.: red. red. Alicja Pierzchalska-Wieczorek, Monika Białek, Bożena Ferdyn, Wacław Lubosz, Mariola Marklowska, Katarzyna Strzałkowska, Anna Zadora-Świderek, Aleksandra Wiśniowska. 


 


Wybierz pozycję