Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

MULTIKARNETY OK SYSTEM 

 PAKIETY SPORTOWE OK SYSTEM

 

 

DOSTĘPNE DLA LEKARZY

 

ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

  

   

NOWA OFERTA CENOWA:
 

Lekarze Śląskiej Izby lekarskiej:

go FIT    2 razy w tygodniu - 89 zł           1 raz dziennie - 129 zł

FIT&more    2 razy w tygodniu - 99 zł      1 raz dziennie - 139 zł

 

Dziecko:

Junior  Open - 89 zł

Aqua Open - 45 zł

 

Osoba towarzysząca:

FIT     3 razy w tygodniu - 119 zł

FIT&more     3 razy w tygodniu - 134 zł

 

 

 

Zapisy wyłącznie dla lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej

odbywają się bezpośrednio na stronie OK System:

 (kliknięcie w poniższy link jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jest się członkiem/pracownikiem Śląskiej Izby Lekarskiej)

  
https://pakietyoksystem.pl/sil

 kod dostępu do strony: silok2018

 

 

Uwaga!

Aby uzyskać karnet na dany miesiąc, proszę zarejestrować się do dnia podanego na stronie rejestracyjnej

OK System jak wyżej.

Abonament obowiązuje na minimum 3 miesiące.

Rezygnacja przed upływem tego okresu nie jest możliwa.

Rezygnacji można dokonać najwcześniej w 3 miesiącu trwania abonamentu, między 1 a 20 dniem miesiąca.

Osoby towarzyszące i dzieci mogą zrezygnować w każdym miesiącu ze skutkiem na miesiąc kolejny.

Po upływie okresu abonamentowego pakiety będą automatycznie odnawiane na kolejny miesiąc.

Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej

(opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej przez Ciebie karty).


Uwaga: 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 14 (dalej jako „OK System”), który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy - realizacji programu MULTIPAKIET, w tym korzystania z karty sportowej w ramach programu MULTIPAKIET, na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy w tym dochodzeniu roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy OK System Polska S.A., nabywca, obiekty sportowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, drukarskie.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy MULTIPAKIET, rozliczenia Umowy, przedawnienia roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku rejestracji konta w serwisie OK System jest konieczne dla realizacji usług określonych w umowie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.ŚIL  DOFINANSOWUJE ZAKUP KARNETÓW OK SYSTEM


Uchwałą Prezydium ORL zostały wprowadzone dopłaty do oferowanych karnetów OK System w kwotach jak w zamieszczonej poniżej tabeli.

Lekarz ŚIL chcący otrzymać wypłatę kwoty dofinansowania składa w biurze ŚIL (pokój 011) lub wysyła zeskanowane na adres e-mail: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl - do dnia 10 grudnia 2019 r. prawidłowo wypełnione i podpisane "Podanie o dofinansowanie zakupionych karnetów OK System" zamieszczone poniżej w załącznikach.

Bardzo proszę o wpisywanie do podania kompletnych danych urzędu skarbowego (nazwa, kod pocztowy, miasto, ulica, nr budynku), w przypadku wysyłania podania e-mailem bardzo proszę o przesyłanie w formacie pdf, co usprawni ich przyjmowanie. Proszę nie załączać do podań potwierdzeń wpłat za wykupione karnety.

W związku z dofinansowaniem Śląska Izba Lekarska zobowiązana jest wystawić PIT-11 (kiedyś PIT 8c).

W przypadku zwrotu pieniędzy w 2019 r. PIT-11 będzie wystawiony do końca lutego 2020 r., w przypadku zwrotu pieniędzy w 2020 r. PIT-11 zostanie wystawiony do końca lutego 2021 r.)


Informacje o PIT-11 można uzyskać w Śląskiej Izbie Lekarskiej - Dział Kadr i Płac tel. 32 60 44 251 

 

Warunkiem dofinansowania karnetów jest złożenie podania w ww. terminie oraz opłacanie składek lekarskich na bieżąco

 

Podania nie będą rozpatrywane jeżeli będą złożone/przysłane e-mailem po 10 grudnia 2019 r. lub będą występowały zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Podane kwoty w złotych brutto

go FIT
https://www.oksystem.pl/oferta/firmowy/gofit?mtype=list
pod tym linkiem można sprawdzić wszystkie obiekty i usługi w karnecie go FIT wybierając województwo i miasto lub konkretną usługę np. basen.

FIT & more
https://www.oksystem.pl/oferta/firmowy/fit-and-more?mtype=list
pod tym linkiem można sprawdzić wszystkie obiekty i usługi w karnecie FIT&MORE wybierając województwo i miasto lub konkretną usługę np. basen.

 

W przypadku niejasności i problemów na pytania odpowie:

Rafał Kiełkowski

tel. 668 266 183

www@izba-lekarska.org.pl


Pytania dotyczące PIT-ów:

Dział Kadr i Płac Śląskiej Izby Lekarskiej

tel. 32 60 44 271

lub Portal Podatkowy: www.podatki.gov.pl

 


Załączniki