Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz 

Członkowie: Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński, Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk, Ryszard Szozda


opiekun komisji: Ewa Król

kontakt: tel. 32 60-44-235, mail: e.krol@izba-lekarska.org.pl

 Do zadań Komisji Zdrowia Publicznego, Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu należy:

1.    przygotowywanie projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2.    analiza istniejących przepisów regulujących organizację ochrony zdrowia i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie,
3.    udział w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich przy rozpatrywaniu projektów przepisów z zakresu organizacji ochrony zdrowia.
4.    omawianie zmian systemowych w ochronie zdrowia (prywatyzacja, zmiany w systemie finansowania lecznictwa),
5.    przygotowanie stanowisk w sprawach zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej,
6.    prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
7.    współdziałanie z parlamentarzystami i organizacjami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza,
8.    propagowanie wśród parlamentarzystów i samorządowców stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
9.    omawianie z parlamentarzystami i samorządowcami problemów dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia.