Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Sportu i RekreacjiPrzewodniczący: Stefan Madej 

Członkowie:Jerzy Pabis, Cezary Kuboszek, Artur Borowicz, Janusz Michalak, Zbigniew Stefański, Przemysław Rosak, Justyna Krawczyk, Mariusz Smolik, Krzysztof Sroka, Ewa Paszek, Paweł Jasiński, Damian Kawecki, Daniel Molęcki

 

opiekun komisji: Zofia Paczka-Piwosz

kontakt: tel. 32 60-44-235, mail: 

 

Do zadań Komisji Sportu i Rekreacji należy:

1/ integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych

2/ koordynowanie imprez sportowych o znaczeniu regionalnym,

3/ wnioskowanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o dofinansowanie poszczególnych imprez sportowych , wchodzących w zakres kompetencji Komisji.

4/ wydawanie opinii w sprawie wniosków o dofinansowania kosztów udziału lekarzy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w zawodach sportowych i przedstawianie właściwego wniosku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.