Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z ZagranicąPrzewodniczący: Janusz Milejski

Członkowie: Danuta Koturbasz, Krzysztof Szczechowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Wojciech Marquardt, Anna Lis-Święty, Joanna Staśko-Ortoli

opiekun komisji: Jolanta Swoboda

kontakt: tel. 32 60-44-216, mail: j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Do zadań Komisji Rejestrów, Prawa Wykonywania Zawodu Lekarzy, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

1.    przygotowywanie projektów uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium związanych z realizacją zadań określonych uchwałą NRL w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru,
2.    współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Rady Lekarskiej,
3.    współpraca z Naczelną Radą Lekarską w sprawach obejmujących organizację rejestrów prowadzonych przez okręgowe izby lekarskie,
4.    prowadzenie, nadzór i kontrola rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza,
5.    prowadzenie archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej,
6.    prowadzenie spraw wydawania praw wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom
7.    opiniowanie dla Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wniosków lekarzy cudzoziemców,
8.    opiniowanie projektów dotyczących lekarzy cudzoziemców,
9.    planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach,
10.    rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami, a szczególnie izbami lekarskimi,
11.    aktywny udział w celu obrony interesów i uzyskiwania równych praw dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach i instytucjach Unii Europejskiej,
12.    nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami lekarskimi krajów Wschodniej Europy,
13.    współdziałanie z Komisjami Współpracy Międzynarodowej okręgowych rad lekarskich zwłaszcza w zakresie nawiązywania i utrzymywania stałych kontaktów z zagranicznymi organizacjami lekarskimi,
14.    organizacja spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą w oparciu o uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.