Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PROF. JAN PILCH WYRÓŻNIONY ODZNACZENIEM „ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY”

data: środa, 23 październik 2019

Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch został wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”. Uroczystość odbyła się 22 października w Domu Lekarza.

 

 

 

Wyróżnienie przyznawane jest za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego. Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch odebrał statuetkę z rąk prezesa ORL w Katowicach dr n. med. Tadeusza Urbana. Laudację na cześć profesora wygłosił wiceprezes ORL w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski.

Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, specjalistą w zakresie laryngologii. Habilitację uzyskał w 1990 r. w Śląskiej Akademii Medycznej na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy "Rak krtani w świetle badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wybranych komórkach układu odpornościowego". Praca habilitacyjna została uhonorowana indywidualną nagrodą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.  Jako jeden z nielicznych na świecie i jeden z pierwszych w Polsce prowadził badania nad wybranymi komórkami układu immunologicznego u chorych ze stanami przedrakowymi i rakiem krtani w różnych warunkach klinicznych przy użyciu metod skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentgenowskiej, metod biochemicznych i cytochemicznych, oznaczania aktywności wybranych enzymów w tych komórkach i węzłach chłonnych oraz immunoglobulin surowiczych w tej grupie chorych.

Współpracował z Kliniką Laryngologii ŚAM w Zabrzu oraz Zakładem Biologii Molekularnej ŚAM w Sosnowcu w zakresie badań dot. biologii nowotworów głowy i szyi. 

W ramach projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, realizowanych przy współudziale Zakładu Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz Zakładu Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, brał udział w badaniach nad doborem materiałów kompozytowych powstałych na bazie węgla do rekonstrukcji krtani i tchawicy. Wyniki prac Pana Profesora były prezentowane na licznych sympozjach, zjazdach i kongresach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Bukareszcie, Irkucku, Wenecji, Manheim, Bojnicach, Rzymie, New Delhi, Krakowie, Wiśle, Zakopanem i Kielcach.

Uroczystość uhonorowania prof. Jana Pilcha połączona była ze spotkaniem lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji wiosennej oraz kierowników ich specjalizacji. 185 lekarze odebrało gratulacje za ukończenie specjalizacji w 49 dziedzinach lekarskich i dentystycznych. Spotkanie miało charakter rodzinny. Wielu nowych specjalistów wchodziło na scenę w towarzystwie dzieci. Wkrótce zostanie opublikowana obszerna galeria z wręczenia gratulacji.