Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

AktualnościZ działań Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach

Nic o nas, bez nas-
Komisja Stomatologiczna na 104 Kongresie FDI
(Poznań, 7-10 wrzesień 2016 )
Tegoroczna edycja Kongresu FDI odbyła się w Poznaniu. Przez cztery, słoneczne dni września klika tysięcy stomatologów, higienistek oraz techników dentystycznych z całego Świata, miało możliwość uczestniczyć w szeregu wykładach, prowadzonych przez ponad 100 światowej sławy wykładowców.
Każdy z uczestników miał szansę znaleźć dziedzinę, w temacie której chciał uzupełnić wiedzę o najnowsze technologie i usłyszeć o wieloletnich doświadczeniach znakomitych klinicystów. Równocześnie, na terenach wystawowych była okazja zapoznania się z międzynarodową ofertą  kilkuset firm, oferujących materiały i sprzęt stomatologiczny.
Odbyło się także zebranie delegatów Parlamentu FDI. To ich ustalenia będą decydowały o kierunku rozwoju światowej polityki zdrowia jamy ustnej przez najbliższe lata.
Kongres FDI pomogli zorganizować: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, firma Exactus oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dodatkowym wsparciem służyła też Naczelna Izba Lekarska oraz Fundacja Be Active Dentist,
Szczególną troską Komitet Naukowy Kongresu otoczył w tym roku gerostomatologię. To ona będzie coraz ważniejszą dziedziną stomatologii w Świecie, w którym w 2050 roku 25% ludności (czyli 2 miliardy ludzi) osiągnie wiek powyżej 60 lat, a jedna piąta z nich- wiek powyżej 80 lat.  Codzienna prawidłowa higiena, w połączeniu z regularnymi wizytami w gabinecie stomatologicznym, mogą okazać się kluczem długowieczności, poprawy jakości życia i zdrowej starości.
Promowana była także profilaktyka próchnicy, oraz jak najmniej inwazyjne metody jej leczenia. Podkreślono również ścisły, wzajemny związek cukrzycy z chorobą przyzębia i rolę współpracy diabetologów ze stomatologami we wczesnym wykrywaniu cukrzycy w gabinecie stomatologicznym.
Organizatorzy Kongresu nie zapomnieli o czasie wolnym, po zakończeniu wykładów. Przygotowali dla zagranicznych gości wycieczki, zarówno po atrakcjach miasta jak i całego regionu. Wielu dentystów z zagranicy wykupiło także objazdówki po najważniejszych miastach w Polsce. Tłumy stomatologów można było spotkać na poznańskim Starym Rynku, w teatrach, muzeach, restauracjach i pubach. Specjalnie dla gości wystąpiła Grupa MoCarta podczas Ceremonii Otwarcia, oraz pianiści – Jacek Kortus (Gala Dinner) i Jan Lisiecki (koncert „I like Chopin”).
Dzięki uczestnictwu w Kongresie, Komisja Stomatologiczna będzie mogła zaplanować swoją działalność w najbliższym czasie spójną, z rekomendacjami FDI, czyli promować profilaktykę zdrowia jamy ustnej jako nieodłączny element zdrowia publicznego, zachęcać do współpracy ze stomatologami specjalistów medycyny ogólnej i walczyć z marginalizacją roli stomatologa w podstawowej opiece zdrowotnej.  
 

Agnieszka Pawlik

 

WRZESIEŃ 2014

Uwaga  Andrzejki – nasze nowe przedsięwzięcie!
Już od kilku lat komisja zastanawiała się, w jaki atrakcyjny sposób rozszerzyć swoją działalność edukacyjną dla lekarzy dentystów. Po zasięgnięciu opinii kolegów i koleżanek doszliśmy do wniosku, że brakuje w naszym regionie spotkań stomatologicznych o charakterze integracyjnym. Część Izb Lekarskich organizuje tego typu spotkania;  w Łodzi są to  -Łódzkie Spotkania Stomatologiczne, w Krakowie – Rytro i Polańczyk, zaś w Białymstoku - Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne w Augustowie. Dyskusja nad organizacją podobnego przedsięwzięcia toczyła się w naszej komisji już od dłuższego czasu, wreszcie więc przysłowiowego „Poloneza  czas zacząć” – zapraszamy! Ustalaliśmy, że będą to Andrzejki Stomatologiczne w Ustroniu-Jaszowcu. Wiemy, że dentyści lubią się bawić, a po całym roku ciężkiej pracy należy się chwila relaksu i refleksji. Spotkanie to ma mieć charakter naukowo-integracyjny. Przygotowujemy szereg ciekawych wykładów dla osób, które chcą się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć. Listopadowy termin jest dobrą szansą na zdobycie jeszcze paru punktów edukacyjnych przed końcem roku 2014 (prawdopodobnie około 12 w tym szkoleniu),  czy też podsumowanie roku związanego z kontraktowaniem świadczeń stomatologicznych przez ŚOW NFZ . Przewidzieliśmy także sesję samorządową, która odświeży nam zagadnienia związane z dokumentacją medyczną, oraz sprawami związanymi z prowadzeniem praktyki lekarskiej. Na wszystkich będzie czekał komfortowy hotel ze swoją atrakcyjną bazą rekreacyjno-wypoczynkową. Piękne położenie w zacisznej dolinie Beskidu Śląskiego, oraz górski klimat powinny sprzyjać  odpoczynkowi i zachęcić do wspólnej zabawy.
Nauka, relaks, dobra zabawa – w myśl starego hasła „Dla każdego coś miłego”  - zachęcamy do udziału w naszym pionierskim przedsięwzięciu Andrzejki Stomatologiczne 2014.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Aleksandra-Sommerlik Biernat
wiceprzewodnicząca komisji stomatologicznej
 


W dniu 14 marca 2014 r. Komisja stomatologiczna ŚIL reprezentowana przez kol. Rafała Kiełkowskiego i kol. Aleksandrę Sommerlik-Biernat odbyła spotkanie w siedzibie ŚOW NFZ z dyrekcją oddziału reprezentowaną przez Panią Barbarę Bulanowską p.o. dyrektora ŚOW NFZ oraz Panią Ewę Noll-Plutę przewodniczącą komisji konkursowej. Tematem spotkania była wzajemne relacje, kontynuacja współpracy a przede wszystkim aktualne postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne. W związku ze zmniejszeniem etatu przeliczeniowego z 15 tyś. do 8,5 tyś punktów/miesiąc złożono wniosek ŚIL do ŚOW NFZ o proporcjonalne zmniejszenie ilości godzin przypadających na etat przeliczeniowy.
W dniach 20-23.03.2014 w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Lekarzy. Śląskich stomatologów reprezentowali: kol. Halina Borgiel-Marek, kol. Adam Jurczak, kol. Paweł Gucze, kol. Rafał Kiełkowski, kol. Ewa Paszek, kol. Norbert Prudel, kol. Aleksandra Sommerlik-Biernat, kol. Alina Stępnik-Mardzyńska. W trakcie 3-dniowych obrad wybrano Prezesa NRL w osobie kol. Macieja Hamankiewicza oraz  naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w osobie kol. Grzegorza Wrony, a także składy osobowe  wszystkich  organów NIL. Naszym przedstawicielem w Naczelnej Radzie Lekarskiej został  lek. stom. A. Jurczak. Na zjeździe przetoczyła się dyskusja nad następującymi tematami: zmniejszenie punktów edukacyjnych do liczby 100 na okres rozliczeniowy , zmiana regulacji dotycząca możliwości zatrudnienia lekarza przez lekarza w praktyce zawodowej, zmiana wizerunku lekarzy w mediach. W kwestiach stomatologicznych istotne było spotkanie lekarzy stomatologów – delegatów na zjazd krajowy, które odbyło się przed oficjalnym rozpoczęciem obrad. Można było przedstawić się i krótko zaprezentować na forum delegatów lekarzy dentystów. Nie odbyła się jednak żadna poważniejsza dyskusja nad problemami nurtującymi środowisko. W Naczelnej Radzie Lekarskiej reprezentować nas będzie 16 stomatologów z całej Polski:
Jolanta Szczurko z Białegostoku
Agnieszka Ruchała-Tyszler ze Szczecina
Andrzej Cisło z Poznania
Halina Porębska  z Gdańska
Anna Lella z Olsztyna
Małgorzata Lindorf z  Łodzi
Adam Jurczak z Katowic
Jolanta Małmyga z  Gorzowa
Jerzy Gryko z Białegostoku
Robert Stępień z Krakowa
Alicja Marczyk-Felba  z Wrocławia
Andrzej Baszkowski  z  Poznania
Ewa Miękus-Pączek z Warszawy
Marta Klimkowska-Misiak z Warszawy
Leszek Dudziński z Olsztyna
Szesnastym lekarzem dentystą w NRL jest kol. Paweł Barucha-  jedyny prezes stomatolog Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach.
Liczymy, że ta kadencja okaże się dla lekarzy dentystów owocna i pomyślna.
Z koleżeńskim pozdrowieniem Aleksandra Sommerlik -Biernat
 

 STYCZEŃ 2014

31.01.2014 odbyło się pierwsze posiedzenie komisji stomatologicznej pod przewodnictwem kol. Rafała Kiełkowskiego wiceprezesa ŚIL  obecnej kadencji. Nasza komisja liczy obecnie 16  członków. Głównym zadaniem na tym spotkaniu było ukonstytuowanie komisji. Zastępcą  przewodniczącego wybrane zostały kol. H.Borgiel-Marek oraz A. Sommerlik-Biernat, sekretarzem zaś A. Stępnik-Mardzyńska. Powołano trzy grupy robocze: grupę ds. kształcenia w składzie A. Sommerlik-Biernat i A. Stępnik-Mardzyńska, grupę ds. kontaktów z NFZ-em, którą tworzą A. Jurczak, A. Stępnik-Mardzyńska oraz przew. R. Kiełkowski, a także zespół ds.  współpracy z NRL w osobach: H. Borgiel-Marek, A. Jurczak. Omówiono program komisji  na następną kadencję i wytyczono główne cele. Zaplanowano organizację wyjazdowego posiedzenia komisji połączonego z kursokonferencją dla lekarzy stomatologów członków naszej Izby. Przeanalizowano regulamin ramowy komisji i uzupełniono go o brakujące punkty. Na koniec spotkania wykonano pamiątkową fotografię.

A. Sommerlik-Biernat.

 

GRUDZIEŃ 2013

Czwarte świąteczne spotkanie stomatologów w Delegaturze chorzowskiej
Tym razem w Andrzejkowej aurze dentyści spotkali się aby omówić wszystkie istotne dla nich tematy. Zebranie miało charakter szkoleniowy oraz integracyjny. Spotkanie poprowadziła lek. stom. Aleksandra  Sommerlik -Biernat wraz z przewodniczącą delegatury chorzowskiej  lek. Danutą Korniak. Tematem wiodącym było omówienie wyników wyborów do izb lekarskich 2013. Podziękowano wszystkim lekarzom , którzy solidarnie i odpowiedzialnie podeszli  do powyższego zagadnienia, dzięki czemu wybory odbyły się w pierwszym terminie, z frekwencją głosów(szczerze powiedziawszy wyższą niż w wyborach parlamentarnych.) Szczególne wyrazy uznania skierowano  do komisji skrutacyjnej, która pracowała bez zarzutu. Przypomniano  także o uroczystości jaka odbyła się w Chorzowie w maju 2013 w Urzędzie Miasta w trakcie, której wręczona została nagroda, za wieloletnią ofiarną pracę w zawodzie, oraz wychowanie kilku pokoleń młodych specjalistów. Krótkie szkolenie podczas spotkania pani Beata Zydorczak-specjalista z zakresu BHP. Omówiono ustawę, która weszła w życie w czerwcu bieżącego roku Ustawa o BHP w związku z profilaktyką zranień i dotyczy wszystkich stomatologów, którzy są pracodawcami. Rozporządzenie MZ  mówi  o procedurach, które trzeba wdrożyć w gabinetach, narzuca nowe obowiązki na lekarzy i lekarzy dentystów. Czas dostosowania się do obowiązujących przepisów mija w lutym 2014. Reszta wieczoru poświęcona była wspomnieniom, miłym rozmowom, odświeżaniu starych znajomości czyli po prostu integracji. Na zakończenie spotkania zadane zostało pytanie ,,Czy spotykamy się znów za rok?” odpowiedziano gromkim  TAK!   
    Aleksandra Sommerlik-Biernat
 

 

Resume z trój-posiedzenia Komisji Stomatologicznych Izb Lekarskich woj. śląskiego                                        
W dniu 15.06.2012 w Szczyrku odbyło się wspólne  posiedzenie komisji stomatologicznych trzech izb lekarskich województwa śląskiego. Powołano grupę roboczą, która najpóźniej do końca bieżącego miesiąca tj. czerwca odbędzie spotkanie z przedstawicielami działu finansowego oraz stomatologicznego NFZ. Śląski odział wojewódzki  NFZ został powiadomiony o tym zamierzeniu pisemnie, treść listu zamieszczamy poniżej. Przedstawiciele komisji stomatologicznych w czasie planowanego spotkania zamierzają przeanalizować kwestie finansowe związane z wykonaniem kontraktów w roku 2011, pierwszej połowie roku 2012 oraz zapoznać się z planami finansowymi w zakresie leczenia stomatologicznego w roku 2013.

 

Dla Stomatologów
Już od kilku lat co najmniej raz w miesiącu stomatolodzy spotykają się w piątkowe popołudnia
w naszej izbie. W kwietniu 2012 odbyły się dwa spotkania szkoleniowe. 15 kwietnia Komisja Stomatologiczna wraz z Komisją Kształcenia zaproponowała dentystom wykład na temat depotforezy oraz powtórnego leczenia endodontycznego. Pierwszą część wykładu prowadził dr Christian Bauermann z Niemiec, a drugą dr Bartosz Cerkaski, szkolenie odbyło się przy współudziale firmy 32 Dent. Ten ciekawy temat zgromadził ponad 200-stu uczestników. Tydzień później odbyło się następne spotkanie, dla odmiany we współpracy z Marrodent’em. Analizę przypadków klinicznych w zakresie odbudowy zębów z dużą utratą tkanek przeprowadził prof. Ivica Anić. Wydawałoby się, że to wielokrotnie prezentowane zagadnienie nie będzie cieszyło się popularnością,
a jednak sala audytoryjna ponownie była niemal pełna. Ostatnim wykładem w tym półroczu jest  „Audyt wewnętrzny w stomatologicznych pracowniach rentgenowskich”. Piszę ten artykuł w połowie maja, a nasza gazeta ukaże się w czerwcu , więc moje dywagacje są czysto hipotetyczne. Prawdopodobnie zgromadzi  również spory tłum stomatologów, wszak aparaty Rtg są coraz popularniejsze w naszych gabinetach, a wizja rekontroli Sanepidu po 4-ech latach użytkowania tzw. „rentgena” spędza sen z oczu niejednemu dentyście. Jak właściwie prowadzić dokumentację radiologiczną, jak wykonywać testy specjalistyczne, albo jak powinna prawidłowo wyglądać księga jakości, aby usatysfakcjonować wizytujących nas kontrolerów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, to nurtujące środowisko pytania. Następna kwestia to nierozwiązany dotychczas problem umów refundacyjnych. Z dniem 1 lipca 2012r. część z nas będzie musiała podpisywać nową niekorzystną umowę z NFZ-tem zawierającą kary umowne lub zrezygnować z wystawiania recept refundowanych. W obecnej chwili polskie media większość uwagi kierują na EURO 2012, a refundacyjna bomba zegarowa tyka. Szum zrobi się w eterze, gdy będzie już za późno. Zauważyliśmy, że świadomość  wśród lekarzy stomatologów jakie zagrożenie niesie ustawa refundacyjna jest niewielka. Wkrótce objawi się nam też nowe rozporządzenie ds. wymogów jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalności leczniczą. Ciekawe czy nie zastaniemy tam jakiejś niespodzianki!! Na jesień Komisja Stomatologiczna przygotowuje nowy projekt szkoleniowy. Nosi on nazwę „TEAM-DENTAL” czyli zespół stomatologiczny lub jak kto woli drużyna.  Chcemy zaproponować  dentystom wspólne szkolenie lekarzy oraz zespołu czyli teamu pracującego w gabinecie. Zapraszamy do udziału w kursie higienistki, asystentki oraz pomoce dentystyczne. Ponieważ średni personel medyczny zatrudniony w  naszych placówkach nie przynależy do izb lekarskich, wiec szkolenie to będzie częściowo odpłatne, prawdopodobnie 50zł za osobę towarzyszącą lekarzowi. Czyli  1 lekarz + 1 asystentka to koszt 50zł, lub 1 lekarz + 2 higienistki stomatologiczne to koszt 100zł. Lekarz uczestniczyć będzie w kursie bezpłatnie, zaś udział towarzyszącego mu personelu medycznego będzie odpłatny 50zł/osobę. Po zakończeniu asystentki lub higienistki otrzymają również  certyfikat uczestnictwa. Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności w zakresie ergonomii oraz komunikacji w zespole co skutecznie przekłada się na poprawę efektywności pracy lekarza w gabinecie. Mamy nadzieję, że propozycja ta wzbudzi zainteresowanie wśród stomatologów, oraz spodoba się na tyle, abyśmy mogli kontynuować ten cykl w następnych latach.
Życzę wszystkim miłych i beztroskich wakacji oraz szczęśliwych powrotów z dalekich podróży.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Aleksandra Sommerlik-Biernat.

 

 

Stomatologia 2011

W dn. 28.09.2011 w Warszawie odbyła się konferencja Naczelnej Rady Lekarskiej „Stomatologia 2011”. Z założenia była ona kontynuacją debaty na temat zdrowia jamy ustnej z czerwca 2010, o której wspominałam we wcześniejszym numerze „Pro Medico”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele komisji stomatologicznych prawie wszystkich krajowych izb lekarskich, członkowie NRL, lekarze innych specjalności, pracownicy MZ, a w szczególności „Departamentu Zdrowia Matki i Dziecka”, przedstawiciele mediów oraz prasy stomatologicznej. Komisję  ŚIL reprezentowali kol. A. Sommerlik-Biernat i kol. A. Jurczak. Prelegentami były znane osoby ze świata nauki, stomatolodzy oraz lekarze innych specjalności. Celem Konferencji było zainteresowanie władz i mediów problemami zdrowotnymi związanymi z jamą ustną. Główną osią wykładów była korelacja schorzeń stomatologicznych z chorobami ogólnoustrojowymi takimi jak cukrzyca lub np. choroby sercowo-naczyniowe. Trzon materiału naukowego tworzyły badania epidemiologiczne przedstawione w syntetyczny i ciekawy sposób przez tak znane postacie jak prof. dr hab.n.med. Maria Wierzbicka,  prof. dr hab.n.med. Renata Górska, prof. dr hab.n.med. Tomasz Konopka. Śląskiem akcentem był wykład dr hab.n.med. Iwony Niedzielskiej. Dość obszernie został przedstawiony program pt. Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej Polaków pod kierunkiem prof. dr hab.n.med. Marii Wierzbickiej. Scharakteryzował on stan  uzębienia polaków w ostatnim 10-leciu.
Tu nasunęła mi się pewna refleksja, o ile stomatolodzy pracujący w terenie dokładnie wiedzą jak wygląda stan zdrowia jamy ustnej Polaków (bez czytania danych statystycznych), o tyle niewielkie pojęcie o tym mają lekarze innych specjalności, a przedstawiciele naszych władz z zakresu ochrony zdrowia, w ogóle tą wiedzą nie są zainteresowani. Wracając do konferencji, to zwrócono szczególną uwagę na konieczność współpracy pomiędzy różnymi specjalnościami medycyny ogólnej stomatologii. Sztandarowe jest połączenie leczenia kardiologicznego- z sanacją jamy ustnej. Z innych ciekawostek zauważono, że ostatnio pogorszyła się dbałość pediatrów i ginekologów w zakresie kierowania do stomatologów celem wypełniania bilansów u dzieci i kart ciąży u ciężarnych. Proponowano, aby poprzez towarzystwa naukowe, poszerzyć wiedzę lekarzy ogólnych, zwracając większą uwagę na kierowanie pacjenta do stomatologa, w związku z całościowym leczeniem ogólnoustrojowych chorób niezakaźnych.
Świat medycyny reprezentowali kardiolodzy i interniści m.in. dr hab.n.med. Franciszek Szatko czy też prof. dr hab.n.med. Grzegorz Opolski.
Na zakończenie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja. Podnoszono w niej kwestie: odpowiedzialności państwa, za stan zdrowia Polaków, istoty współpracy lekarzy różnych specjalności, oraz podnoszenia świadomości prozdrowotnej naszego społeczeństwa. Konkluzją końcową, było stwierdzenie, że jeżeli nie możemy wpłynąć na politykę zdrowotną państwa, to trzeba zainteresować media wyżej wymienionymi problemami.

Post scriptum.
Oddźwięk medialny zauważalny w Internecie był dość spory. Dziennikarzy zainteresowała głównie bezzębność naszych emerytów, raczej spora jak na normy europejskie. Jak zawsze, w takich sytuacjach na konferencji zbyt mało czasu pozostało na dyskusję. Debata  nie została dokończona, czyli jak przypuszczam - ciąg dalszy nastąpi.  Myślę, że kolejne tego typu spotkanie będzie bardzo potrzebne, zwłaszcza, że powinno ono zakończyć się wytyczeniem szczegółowego planu działania, lub co najmniej spisaniem najważniejszych ustaleń.
Jako że w poprzednim numerze zapowiedziałam, że sukcesywnie będę przedstawiać zgromadzone przeze mnie materiały archiwalne, chcę zaprezentować dziś Memoriał NRL ze stycznia 2010r.

Aleksandra Biernat

 


MEMORIAŁ
w sprawie opieki stomatologicznej realizowanej w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.
Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL, po przeprowadzeniu analizy sytuacji w opiece stomatologicznej finansowanej przez NFZ w roku 2010, czuje się w obowiązku poinformować wszystkich zainteresowanych co następuje:
1. Od kilku lat maleje budżet na opiekę stomatologiczną w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. W tym roku w stosunku do poprzedniego NFZ zmniejszył go o około 13 %. W ślad za tym zmalały budżety stomatologiczne w oddziałach wojewódzkich, niektóre bardzo drastycznie. Np. oddział śląski zastosował redukcję w wysokości aż 28% , a pomorski i podkarpacki o 21%. Stanowi to zagrożenie dla pacjentów poprzez zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. NFZ tłumaczy ograniczenia między innymi zwiększoną refundacją leków. Nie dotyczy to jednak lekarzy stomatologów, którzy w porównaniu z innymi specjalnościami wypisują śladowe ilości recept. Mimo to, jak już tyle razy w przeszłości, gdy brakuje pieniędzy odbiera się je właśnie stomatologii. Wymienione oddziały wojewódzkie są tego najlepszym przykładem.

2. Ceny świadczeń stomatologicznych płacone przez NFZ są zaniżone i całkowicie oderwane od rzeczywistości. Samorząd wielokrotnie apelował o wprowadzenie cen minimalnych w miejsce oczekiwanych. Te ostatnie obowiązują w NFZ i powstają przez podzielenie pieniędzy przeznaczonych na stomatologię przez przewidywaną ilość świadczeń. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami procedur. NFZ nigdy nie przeprowadził ich kalkulacji. Natomiast Izba Lekarska zleciła profesjonalne wyliczenie kosztów procedur stomatologicznych niezależnym ekspertom. Powstały w ten sposób katalog został kilka lat temu przekazany NFZ i ministerstwu zdrowia. W obu instytucjach nie spowodował jednak
konkretnych reakcji.  

3. Wielkość kontraktów stomatologicznych jest różna. Przykładowy kontrakt stomatologiczny w wysokości 6000 punktów i przy wartości 1 zł. za punkt, po odliczeniu kosztów niezbędnych do realizacji świadczeń, np. materiałów oraz podatku przynosi lekarzowi zaledwie około 2200 złotych miesięcznie. To bardzo niewiele.

4. Stomatologia po przemianach jakie nastąpiły 1989 uległa sprywatyzowaniu. Opieka stomatologiczna w Polsce istnieje dzięki zaangażowaniu samych lekarzy, którzy za własne pieniądze urządzili i wyposażyli gabinety, w których teraz pracują na rzecz NFZ. Gdyby tego nie zrobili ciężar organizacji opieki stomatologicznej musiałaby ponieść administracja. Koszt każdego gabinetu to kilkaset tysięcy złotych. Polityka finansowa NFZ powoduje, że stają się one nierentowne a realizacja kontraktów stomatologicznych dawno przestała być opłacalna.

5. W opiece stomatologicznej ważna jest stabilizacja. Ministerstwo Zdrowia jej nie zapewnia. Co roku lekarzy zaskakują zmiany. Ostatnia z nich to pomysł wymogu aparatu rentgenowskiego dla każdego gabinetu. Oczywiście za pieniądze samych lekarzy. Wbrew europejskim zaleceniom ograniczania  źródeł promieniowania i dyskusyjnej konieczności. Ciągłe zmiany rozporządzeń MZ i zarządzeń prezesa NFZ oraz różnice w ich interpretacji bez konsultacji ze środowiskiem lekarzy wprowadzają chaos i niepewność wśród świadczeniodawców i pacjentów.
6. Ograniczenia budżetu sprawia, że na statystycznego Polaka na leczenie stomatologiczne, łącznie z leczeniem ortodontycznym, protetycznym i wysoko specjalistycznym, przypada nieco ponad 40 złotych rocznie. To bardzo mało . Jeżeli nie znajdą się większe pieniądze opiece dentystycznej grozi zawał. Katalog świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych powinien być dostosowany do możliwości finansowych ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku naszym pacjentom grozi bylejakość, ograniczenie dostępności, a całość opieki stomatologicznej stanie się fikcją.
7. Jest oczywistą kwestią że problemów w polskiej służbie zdrowia nie brakuje, a na tle innych potrzeb leczniczych, stomatologia często przesuwana jest na margines. Taki podejście jest krótkowzroczne i w dłuższej perspektywie nieekonomiczne.
Problemy zdrowotne jamy ustnej nie dotyczą tylko próchnicy zębów i chorób przyzębia, ale
również innych schorzeń, w tym onkologicznych.
Ponad 90% chorób jamy ustnej jest możliwa do uniknięcia. W licznych stanowiskach   i
apelach od lat postulujemy o intensyfikację działań w zakresie profilaktyki i poprawy opieki
chociaż dla najbardziej potrzebujących - dla dzieci.
Właściwa polityka zdrowotna w zakresie stomatologii może przynieść w przyszłości ogromną
korzyść, nie tylko w postaci podniesienia jakości życia, a także znaczne oszczędności
finansowe ze względu na zmniejszenie następstw nieleczonej próchnicy.
Samorząd Lekarski niejednokrotnie deklarował gotowość do przedstawienia projektu zmian
dotyczących zakresu świadczeń stomatologicznych oraz do udziału w pracach nad jego
wdrożeniem.
Skoro można uniknąć wydatkowania środków publicznych na późniejsze kosztowne leczenie
tychże    schorzeń,    zaniedbania   w   zakresie    profilaktyki   można   uznać   wręcz   za
niegospodarność.
Ma to szczególne znaczenie gdy, jak podaje raport sekretariatu Światowego Zgromadzenia
Zdrowia, schorzenia jamy ustnej są na czwartym miejscu wśród schorzeń najbardziej
kosztownych do leczenia.
Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL , kierując się troską o pacjentów, a także o byt lekarzy stomatologów sprawujących nad nimi opiekę, pozwala sobie przesiać ten memoriał, z prośbą o pilną interwencję. Jednocześnie deklaruje pomoc kolegów praktyków przy wszelkich pracach nad organizacją lecznictwa stomatologicznego w Polsce.
 Z poważaniem,
Anna Lella
Wiceprezes NRL; Przewodnicząca KS NRL
Andrzej Baszkowski
Przewodniczący zespoły KS NRL ds. negocjacji NFZ
 

 

 

 

 Pół roku już minęło…

 Pół roku już minęło odkąd komisja zaczęła pracować w nowym składzie. Może mniej jest o nas w naszej gazecie ,ale pracujemy równie intensywnie jak w poprzedniej kadencji, rzec by się chciało ‘’nie ma czasu taczek załadować’’, a właściwie to rozpisywać o tym co robimy. Dzieje się wiele. Komisja stomatologiczna 5-tej kadencji pracuje pod przewodnictwem dr Haliny Borgiel- Marek; która jest jednocześnie wiceprezesem ŚIL oraz przewodniczącą komisji kształcenia podyplomowego. A oto skład osobowy naszej komisji : Adam Jurczak, Rafał Kiełkowski, Alina Stępnik- Mardzyńska, Anna Bubiłek- Bogacz, Dariusz Skaba, Antoni Baron, Aleksandra Sommerlik- Biernat, Barbara Goering- Pierożek, Olgierd Wieczorek. W naszej komisji zostały powołane następujące zespoły robocze:d/skontaktów z NFZ, ds. kształcenia, ds. informacji (aktualności prawno medycznych)Większość naszych kolegów pracuje w co najmniej dwóch lub trzech komisjach .W komisji ds. BIP i strony internetowej oraz komisji młodych lekarzy-kol Rafał Kiełkowski, w komisji bioetycznej dr Halina Borgiel –Marek ,w komisji prywatnych praktyk mamy 6-ciu stomatologów, w komisji kształcenia 5-ciu,w komisji emerytów i rencistów 2-óch.Jak widać praca wre. W okręgowej radzie lekarskiej też mamy komplet. Reprezentują nas tam: Norbert Prudel, Antoni Baron, Dariusz Skaba, Adam Jurczak, Krzysztof Ślaski, Anna Bubiłek- Bogacz i Aleksandra Sommerlik- Biernat . W prezydium zasiadają Rafał Kiełkowski i oczywiście pani wiceprezes Halina Borgiel Marek. Posiedzenia ORL odbywają się raz w miesiącu ,a posiedzenia prezydium ORL raz w tygodniu, frekwencję mamy prawie 100-procentową. Na szczeblu krajowym reprezentują nas delegaci na zjazd krajowy - osiem osób. Członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej został wybrany nasz kolega Adam Jurczak, który razem z panią wiceprezes Haliną Borgiel –Marek są członkami Naczelnej Komisji Stomatologicznej oraz głosem śląskich stomatologów w Warszawie. W biurze NROZ w Warszawie pracują nasze dwie koleżanki: Ewa Paszek i Irena Utrata. W Śląskim OROZ udziela się sześciu dentystów, a w sądzie lekarskim dwóch.

Staramy spotykać się regularnie i analizować problemy nurtujące środowisko stomatologów, jeżeli tylko jest to możliwe artykułujemy nasze zdanie ustnie, pisemnie, bądź też internetowo. Posiedzenia komisji stomatologicznej w większości są otwarte chętnie zapraszamy gości z zewnątrz, najczęściej naszych kolegów stomatologów z ŚIL lub też z innych izb. Osoby chętne do pracy w naszej komisji są zawsze mile widziane, zapraszamy młodzież, ale i również doświadczonych lekarzy, jeżeli tylko mają odrobinę czasu i chęci aby coś zrobić we wspólnej sprawie. Ze spraw ważnych trzeba nadmienić, że zbliżamy się do konkursu ofert 2011. Monitorowanie ,,spraw stomatologicznych” w NFZ jest jednym z priorytetów naszej komisji. Koledzy z zespołu ds. kontaktów z Funduszem Zdrowia Regularnie bywają w siedzibie OW w Katowicach, kilkakrotnie zapraszaliśmy przedstawicieli tej instytucji do izby lekarskiej celem omówienia różnych zagadnień. Rozmowy te jednak częściej przypominają monolog. Jesień zapowiada się pracowicie i emocjonująco .

A na koniec kilka cyfr podsumowujących pierwsze półrocze:

-odbyło się 5 posiedzeń komisji stomatologicznej -w tym jedno z udziałem 3 izb oraz przedstawicielami NFZ

-firmowaliśmy 7 kursów medycznych ;

  • 15.01.2010- Aspekty psychologiczne w postępowaniu z trudnym pacjentem- 170 osób

  • 05.02.2010- Choroby pęcherzowe i wirusowe przebiegające z objawami w jamie ustnej-218 osób

  • 09.03.2010- Objawy kliniczne, kryteria rozpoznania , postępowanie terapeutyczne w zespole ADHD u dziećmi i młodzieżą- 17 osób

  • 12.03.2010- Konferencja ,,Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej” – 218 osób

  • 16.04.2010-Zalecana dokumentacja medyczna w gabinecie stomatologicznym -318 osób + Spotkanie z NFZ dla lekarzy stomatologów

  • 14.05.2010- Chirurgiczno- ortodontyczne leczenie recesji przyzębienia-188 osób

  • 11.06.2010- Najnowsze osiągnięcia implantologii jednofazowej z natychmiastowym obciążeniem. Ząb w jeden dzień, przypadki kliniczne- 135 osób

-sumarycznie wzięło w nich udział ponad 1250 osób

-jesteśmy współinicjatorami kursu resuscytacji i pierwszej pomocy dla lekarzy i stomatologów

-rozpoczęliśmy nowy cykl szkoleniowy w formie warsztatów (wzięło w nich udział już 36 osób)

Zapraszamy na kolejne warsztaty z materiałoznawstwa rozpoczynające się we wrześniu. Mamy nadzieję, że ta innowacyjna formuła kursów będzie cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem, co spowoduje, że będziemy mogli kontynuować te szkolenia w następnych latach.

Na jesień zaplanowano jeszcze kolejne 4 kursy dla lekarzy stomatologów w formie tradycyjnych wykładów.

Obecnie jesteśmy w trakcie komponowania kalendarza szkoleń na rok 2011.

Z koleżeńskim pozdrowieniem Aleksandra Biernat


Załączniki