Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ

data: środa, 18 grudzień 2019

Do siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący do najważniejszych instytucji w regionie świąteczny symbol - Betlejemskie Światło Pokoju. Od 29 lat, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, polscy harcerze przekazują ten symboliczny płomień przedstawicielom różnych instytucji podejmujących działania dla poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców kraju.

Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko wręczyła ten światowy symbol pokoju i braterstwa oraz pomocy bliźnim członkom Prezydium ORL w Katowicach. Lampion z niegasnącym światłem umieszczono także w holu siedziby Izby tak, by jeszcze przed świętami mieszkańcy dzielnicy Koszutka mogli się nim podzielić. Członkowie Prezydium zanieśli ten symboliczny świąteczny znak pokoju do szpitali, przychodni i swych środowisk, gdzie słowo empatia i pomoc bliźniemu ma bardzo konkretny wymiar.
Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został ponad 30 lat temu w Austrii i początkowo był częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych a także miejsc gromadzenia się ludzi. W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei, miłości i solidarności ludzi.

Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczyna lub chłopak, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Ten fenomen czyni z niego swoisty znak pokoju, symbol pojednania między narodami.

Tegoroczne Światło wędruje po Polsce pod hasłem „Światło, które daje moc…” będące nawiązaniem do słów św. Jana Pawła II skierowanych przed czterdziestu laty do polskich harcerzy na krakowskich Błoniach. 

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. W tym roku 14 grudnia polscy harcerze w Zakopanem odebrali światełko betlejemskie od słowackich skautów. Tego samego dnia zostało ono przekazane do prawie 400 miejscowości w kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.