Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

data: piątek, 02 sierpień 2019

Zapraszamy lekarzy do udziału w Seminarium Diabetologicznym „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran, które odbędzie się 7 września 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Śląskiej Izbie Lekarskiej (sala audytoryjna). Celem Seminarium organizowanego w ramach programu „Akademia Innowacji w Zdrowiu” jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie w gronie ekspertów nowoczesnej,

dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka  a przez to być może bardziej efektywnej  strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań. Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukrzycą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają głębszego pochylenia się nad tym schorzeniem i podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań.
 

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych i chirurgów, także studentów nauk medycznych. 

W programie:

❖ Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne

wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania

❖ Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.

❖ Stopa cukrzycowa - jak ja to robię?

❖ Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran

❖ Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdyscyplinarna na

przykładach wybranych pacjentów.

❖ Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu

stopy cukrzycowej – doświadczenia własne.

❖ Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia we wspomaganiu leczenia stopy

cukrzycowej. Podobarometryczna analiza obciążeń stopy jako czynnik profilaktyki

owrzodzeń w stopie cukrzycowej.

❖ Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii

Medycznych Kardio-Med Silesia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują punkty edukacyjne.

 

Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/

 

Wykładowcami Seminarium są: prof. Krzysztof Strojek (konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii), lek. med. Artur Wielgórecki (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (chirurg –specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), mgr Angelika Wieszkucka-Mnich (podolog), mgr Justyna Kapuściok (pielęgniarka - specjalizująca się w leczeniu „trudno gojących się ran”, dr n. k. f. Robert Trybulski (fizjoterapeuta), dr hab. n. med. Rafał Bułdak (biotechnolog), Adam Konka, MBA (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Prezes jednostki naukowej działającej na styku badań i wdrożeń).

Załączniki